280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  


Khoa Hóa
Khoa Hóa
Trưởng khoa:
+ TS. Dương Bá Vũ
Phó trưởng khoa:
+ TS. Nguyễn Thị Ánh TuyếtTrưởng khoa : GVC.TS. Nguyễn Minh Thắng

Phó Trưởng khoa : GVC.ThS. Trần Chánh Nguyên

Phó Trưởng khoa : TS. Phạm Duy Thiện

Website : http://khoaphap.hcmup.edu.vn

Tin mới nhất


Khoa GDTH
Trưởng khoa:
TS. Dương Minh Thành (QĐ 1912/QĐ-ĐHSP, 25/8/2015)

Phó Trưởng khoa:
- TS. Nguyễn Thị Xuân Yến (QĐ 82/QĐ-ĐHSP, 16/01/2018)
- TS. Ngô Thị Phương (QĐ 83/QĐ-ĐHSP, 16/01/2018)
- ThS. Trần Đức Thuận (QĐ 2105/QĐ-ĐHSP, 14/9/2015)
Tin mới nhất

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu