PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

& HỌC SINH SINH VIÊN

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng:

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị tư tưởng.

- Quản lý học sinh, sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường.

Nhiệm vụ về công tác chính trị tư tưởng:

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên.

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức và sinh viên học tập các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương và của Nhà trường;

- Chịu trách nhiệm tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên theo các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống tệ nạn xã hội, thời sự trong nước và quốc tế;

- Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” vào đầu mỗi năm học;

- Nắm vững tình hình tư tưởng học sinh, sinh viên để có những đề xuất các biện pháp thực hiện công tác chính trị tư tưởng phù hợp, hiệu quả;

- Phối hợp với Khoa Giáo dục Chính trị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường và các đơn vị khác để tổ chức các hoạt động, các cuộc thi, các phong trào đáp ứng nhu cầu hoạt động chính trị - xã hội – văn hóa – văn nghệ - thể thao của học sinh, sinh viên phù hợp với mục tiêu giáo dục và đào tạo;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin nội bộ như những hoạt động của Trường và những gương người tốt việc tốt trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.

- Cùng với Ký túc xá, Phòng tổ chức – hành chính chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi Trường trú đóng để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội. Phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm xảy ra trong sinh viên.

- Quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng theo yêu cần nhiệm vụ của Trường.

Nhiệm vụ về công tác quản lý sinh viên:

- Trên cơ sở Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, xây dựng và trình hiệu trưởng ký ban hành Quy định cụ thể v/v quản lý sinh viên trong nhà trường;

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên, quản lý hồ sơ nhận học, theo dõi và bổ sung hồ sơ, kết quả học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên;

- Thực hiện các chế độ, chính sách, quy chế, quy định liên quan đến sinh viên: tham gia xét cấp học bổng (kể cả các học bổng do các tổ chức và cá nhân tài trợ); miễn giảm học phí, phối hợp với các đơn vị cử sinh viên đi du học ở nước ngoài; tham gia xét tiến độ học tập của sinh viên; tiếp nhận đơn và xét duyệt cho sinh viên vào ở Ký túc xá, làm Thẻ sinh viên, xác nhận các giấy tờ liên quan đến sinh viên (trừ các giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo); phối hợp với các đơn vị giải quyết các thủ tục chuyển trường, chuyển về địa phương đối với các sinh viên nghỉ học; phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp; phối hợp với các đơn vị giải quyết việc bồi hoàn kinh phí đối với sinh viên không chấp hành quyết định phân công công tác hoặc đi định cư ở nước ngoài;

- Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với đại diện sinh viên hàng năm; giải quyết các khiếu nại của sinh viên theo thẩm quyền;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp;

- Đánh giá kết quả rèn luyện trong sinh viên. Đề xuất các danh hiệu thi đua khen thưởng và xử lý các vi phạm kỉ luật của sinh viên trong các hoạt động đào tạo và trong rèn luyện;

- Phối hợp với các khoa, phòng ban khác tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các kỳ thi Olympic các môn khoa học và tổ chức các hoạt động giao lưu giúp sinh viên có cơ hội phấn đấu, rèn luyện toàn diện;

- Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Trường;

- Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn việc làm cho sinh viên;

- Phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương quản lý sinh viên ngoại trú;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên các khóa đào tạo của Trường. Giữ mối liên hệ với các cựu sinh viên.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Công Ba

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hữu Thiện


CHUYÊN VIÊN

ThS. Trương Ngọc Dung

CN. Trịnh Văn Nhựt

CN. Nguyễn Sỹ Xuân

CN. Phạm Văn Hoàn

CN. Nguyễn Quốc Việt

CN. Lý Quãng

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Tập thể Lao động Tiên tiến, Lao động Xuất sắc nhiều năm liền: năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017 

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017.

Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (2015).

Giấy khen của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng và TCCN vì đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2010).

05 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

01 cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP.Hồ Chí Minh.

04 cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

02 cá nhân nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2014-Nay

Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Công Ba

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hữu Thiện
2009-2014

Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Công Ba

Phó trưởng phòng: ThS. Phương Diễm Hương, ThS. Nguyễn Hữu Thiện

LIÊN HỆ


Địa chỉ: A.108, A.109, A.110, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 143, 127, 128

Website: http://phongctct.hcmup.edu.vn

Email: phongctct@hcmue.edu.vn