PHÒNG ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo đại học các hệ Chính quy, Vừa làm vừa học, bao gồm: xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy học.

Nhiệm vụ:

- Giúp Hiệu trưởng xác định mục tiêu đào tạo các ngành, xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo (quy mô, phương thức đào tạo, loại hình đào tạo, chất lượng đào tạo…) của Trường.

- Tổ chức thực hiện các Qui chế đào tạo và các văn bản pháp qui do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà nước ban hành.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu

Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Hùng Cường

Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Phan Quốc


CHUYÊN VIÊN

ThS. Phan Trọng Bình

ThS. Nguyễn Hữu Hiếu

CN. Tạ Thị Thắng

CN. Trương Quốc Thắng

CN. Trần Cao Hiến

CN. Cao Lê Trúc

CN. Lê Hồng Quân

CN. Trương Phương Thanh

CN. Võ Phạm Trí Thiện

CN. Nguyễn Trung Kiên

CN. Võ Thị Như Trí

CN. Nguyễn Thị Mai Hương

CÁC HOẠT ĐỘNG

Tổ chức và quản lí công tác tuyển sinh, đào tạo bậc đại học. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lí việc giảng dạy, thực hành thực tập của các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo trong toàn Trường.

Xây dựng các quy chế đào tạo và tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy chế đào tạo bậc đại học.

Tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí các cấp; bồi dưỡng theo đề án, dự án; bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên.

Quản lý cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ bậc Đại học theo đúng quy định của Nhà nước.

Tổ chức các hội nghị về đào tạo (nội dung môn học, phương pháp giảng dạy, xây dựng địa bàn thực tập, rèn nghề cho sinh viên,…).

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006.

Bằng khen của UBND các tỉnh các năm 2004, 2006.

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo các năm 2005, 2006.

Tập thể Lao động Xuất sắc các năm 2007, 2008, 2009.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


6/2016-Nay

Trưởng phòng: PGS. TS. Dương Thị Hồng Hiếu

Phó trưởng phòng: ThS. Lê Hùng Cường, ThS. Lê Phan Quốc
12/2015-6/2016

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó trưởng phòng: ThS. Trần Văn Châu, TS. Dương Thị Hồng Hiếu
10/2013-11/2015

Q. Trưởng phòng: ThS. Lê Ngọc Tứ

Phó trưởng phòng: ThS. Trần Văn Châu
2/2012-9/2013

Trưởng phòng: ThS. Tạ Quang Lâm

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Trung, ThS. Trần Văn Châu, ThS. Lê Ngọc Tứ
8/2011-1/2012

Trưởng phòng: PGS.TS. Hoàng Văn Cẩn

Phó trưởng phòng: ThS. Tạ Quang Lâm, ThS. Nguyễn Ngọc Trung
2004-7/2011

Trưởng phòng: TS. Đoàn Hữu Hải

Phó trưởng phòng: ThS. Tạ Quang Lâm, PGS. TS. Lê Văn Tiến, ThS. Nguyễn Duy Tuấn, ThS. Nguyễn Ngọc Trung
1987-2004

Trưởng phòng: Ông Lê Hữu Lương

Phó trưởng phòng: TS. Phạm Duyến, Ông Mai Thế Phú, Ông Lê Văn Sơn, TS.Nguyễn Mạnh Cường,ThS. Tạ Quang Lâm, ThS. Nguyễn Duy Tuấn, TS. Đoàn Hữu Hải
1976-1987

Trưởng phòng: Ông Hoàng Hạnh

Phó trưởng phòng: Ông Cao Nghĩa Lợi

LIÊN HỆ


Địa chỉ: A.106, A.107, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 3835 2020 - Ext: 141, 142

Website: http://phongdt.hcmup.edu.vn

Email: phongdt@hcmue.edu.vn