Trường Đại học Vinh - Hội thảo quốc gia về Khoa học giáo dục năm 2024

Trường Đại học Vinh

Thông báo số 1: Viết bài cho Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Khoa học giáo dục 2024: PDF

I. Mục tiêu

Mục tiêu của Hội thảo là (1) Tạo diễn đàn khoa học về một số chủ đề nghiên cứu về khoa học giáo dục để cùng chia sẻ các kết quả nghiên cứu và ứng dụng phục vụ phát triển ngành Giáo dục trong giai đoạn hiện nay; (2) Đề xuất được một số định hướng nghiên cứu trọng tâm nhằm phát triển khoa học giáo dục làm nền tảng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và các giải pháp tăng cường nghiên cứu, phát triển khoa học giáo dục để có cơ sở khoa học trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách giáo dục trong giai đoạn tới. 

II. Nội dung

Về nội dung, Hội thảo tập trung thảo luận vào bốn vấn đề chính:

- Nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ đổi mới giáo dục mầm non theo Chương trình giáo dục mầm non mới; các giải pháp cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đối với giáo viên mầm non.

- Nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học.

- Đề xuất một số định hướng nghiên cứu trọng tâm nhằm phát triển khoa học giáo dục làm nền tảng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và các giải pháp tăng cường nghiên cứu, phát triển khoa học giáo dục để có cơ sở khoa học trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách giáo dục trong giai đoạn tới.

III. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, tháng 7 năm 2024.

- Địa điểm: Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

IV. Thành phần tham dự

- Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo bộ phận phụ trách khoa học công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học có khoa sư phạm và đào tạo giáo viên, các Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các chuyên gia, nhà nghiên cứu về khoa học giáo dục và đại diện tác giả đăng bài trong kỷ yếu Hội thảo.

V.  Sản phẩm

- Kỷ yếu Hội thảo;

- 02 số Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Vinh;

- Báo cáo kết quả Hội thảo.

VI. Thể lệ gửi bài tham dự Hội thảo

- Các báo cáo tham dự Hội thảo phải là các nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền thông, sách, báo, tạp chí, hội thảo khác.

- Thể thức trình bày: Nội dung bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có độ dài từ 6 đến 10 trang đánh máy vi tính: kiểu trang (Layout) thẳng đứng;  kiểu giấy A4 dạng một cột (one columb); kiểu chữ Times New Roman, bảng mã Unicode; cỡ chữ 11, dãn dòng đơn đối với Tóm tắt; cỡ chữ 12, dãn dòng 1.15 (Multiple) đối với các đoạn văn thường trừ trường hợp đặc biệt; kiểu lề (margins) trên (top) 2.5 cm, lề trái (left) 3.0 cm, lề dưới (bottom) 2.5 cm, lề phải (right) 2.5 cm.

Tham khảo thêm về cấu trúc bài viết Tại đây

- Thời gian gửi toàn văn bài viết: Trước 11 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2024

- Địa chỉ hộp thư nhận bài: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải về Mẫu Template bài viết tham dự Hội thảo.

Tải về Thông báo số 1 - Hội thảo Quốc gia về khoa học giáo dục