Menu

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông (môn tiếng Anh)

THÔNG BÁO

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng

trở thành giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông

(môn tiếng Anh)

 

Căn cứ thông báo chiêu sinh số 207/TB-ĐHSP, ngày 14/02/2023 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chiêu sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông – Khóa 1 (môn tiếng Anh);

Trên cơ sở đăng ký tham gia Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của học viên, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông (môn tiếng Anh) như sau:

  1. Thời gian, địa điểm:
  • Thời gian khai giảng: ngày 23/10/2023 (lịch học cụ thể sẽ gửi qua email học viên);
  • Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh,

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

  1. Đối tượng: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông (môn tiếng Anh);

Trong quá trình học tại Trường, học viên chấp hành nội quy, quy định hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú ý: Lớp học vẫn tiếp tục chiêu sinh đến ngày 22/10/2023, nên Quý Anh/Chị có nhu cầu tham gia lớp xem thông báo đăng ký tại đây: https://by.tn/W28f.

Học viên có thắc mắc có thể gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ.