Menu

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn ngành Giáo dục Mầm non

Chiêu sinh chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường mầm non” - Khóa 23

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường mầm non, chi tiết như sau:

 1. Đối tượng: Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên ngành Giáo dục Mầm non.
 2. Học phí toàn khóa : 3.500.000 đồng/học viên.
 3. Thời gian học
 • Từ 09/11/2019 đến ngày 09/05/2020 vào buổi tối Thứ 7 (17h30 – 21h00) và cả ngày Chủ nhật (sáng: 7h30 – 11h30, chiều: 13h30 – 17h00);
 • Thời lượng: 300 tiết.
 1. Địa điểm học

      Tại phòng A.210 (Thứ 7) và A.210 (Chủ nhật) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Cấp chứng nhận

      Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường mầm non”.

 1. Liên hệ đăng kí học
 • Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phòng A.307, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tư vấn qua điện thoại từ Thứ 2 đến Thứ 7: sáng 7h30 11h30, chiều 13h30 17h00; Cô Trần Thị Thanh Tuyền (034.515.3278); Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513);
 • Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:
 • Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh.
 • Số tài khoản: 1606201051019 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.
 • Nội dung: Họ tên – HTMN K23 – số điện thoại.

       Ví dụ: Nguyễn Văn A – HTMN K23 – 0909123456

       Miễn hoàn lại học phí.

 

Chiêu sinh chương trình bồi dưỡng “Quản lí trường mầm non- Khóa 54

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh chương trình bồi dưỡng “Quản lí trường mầm non, chi tiết như sau:

 1. Đối tượng: Cán bộ quản lí, giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non và các đối tượng khác có nhu cầu.
 2. Học phí toàn khóa:
 • 2.500.000 đồng /học viên: (Đối với học viên đã có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên), thời lượng: 225 tiết.
 • 3.300.000 đồng/học viên: (Đối với học viên chưa có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên), thời lượng: 300 tiết.
 1. Thời gian học:
 • Từ 04/11/2019 đến ngày 04/05/2020.
 • Các buổi tối Thứ 2, 4, 6 (tối: 17h30 – 21h00).
 1. Địa điểm học:
 • Tại phòng A.304 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Cấp giấy chứng nhận:

      Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng “Quản lí trường mầm non.

 1. Liên hệ đăng kí học:
 • Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phòng A307, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Tư vấn qua điện thoại từ Thứ 2 đến Thứ 7: sáng 7h30 11h30, chiều 13h30 17h00; Cô Trần Thị Thanh Tuyền (034.515.3278); Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513);
 • Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:
 • Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm T Hồ Chí Minh.
 • Số tài khoản: 1606201051019 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.
 • Nội dung: Họ tên – QLMN K54 – số điện thoại.

       Ví dụ: Nguyễn Văn A – QLMN K54 – 0909123456

       Miễn hoàn lại học phí.

 

Chiêu sinh chuyên đề bồi dưỡng Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non” - Khóa 42

 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh chuyên đề bồi dưỡng Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non chi tiết như sau:

 1. Đối tượng: Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non và các đối tượng có nhu cầu.
 2. Học phí: 675.000 đồng/học viên.
 3. Thời gian học:
 • Từ 05/11/2019 đến ngày 05/12/2019 vào các buổi tối Thứ 3, 5, 7 (18h00 – 21h00);
 • Thời lượng: 45 tiết.
 1. Địa điểm học:

      Sân dãy A, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hố Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Cấp giấy chứng nhận:

      Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đề bồi dưỡng Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non”.

 1. Liên hệ đăng kí học:
 • Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phòng A.307, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Tư vấn qua điện thoại từ thứ 2 đến thứ 7: sáng 7h30 11h30, chiều 13h30 17h00; Cô Trần Thị Thanh Tuyền (034.515.3278); Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513);
 • Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:
 • Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
 • Số tài khoản: 1606201051019 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.
 • Nội dung: Họ tên – TDND K42 – số điện thoại

       Ví dụ: Nguyễn Văn A – TDND K42 – 0909123456

       Miễn hoàn lại học phí.