Menu

Khóa học trực tuyến do Hiệp hội Quốc tế TESOL tổ chức

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các khóa học trực tuyến do Hiệp hội Quốc tế TESOL (TESOL International Association) tổ chức.

Thông tin cụ thể như sau:

 - Khóa TESOL: Bồi dưỡng giáo viên

Thời gian: từ 15 tháng 7 đến 25 tháng 8 năm 2020

Chi tiết tại đường link: https://sites.tesol.org/MemberPortal/Events/2020/PL20_TOT4/TESOL-Event-Detail?EventKey=PL20_TOT4

- Khóa Hỗ trợ người học tiếng Anh có nhu cầu đặc biệt

Thời gian: từ 3 tháng 8 đến 13 tháng 9 năm 2020

Chi tiết tại đường link: http://sites.tesol.org/MemberPortal/Events/2020/PL20_EXN2/TESOL-Event-Detail?EventKey=PL20_EXN2

Thông tin liên hệ

- Ông Lê Dương, Phó Giám đốc

  Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO)

  Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Điện thoại: +84 24 38505000, ext. 6115

  Di động: +84 90 401 6939