Menu

Học bổng Chương trình bồi dưỡng về Lãnh đạo và Quản lý Đại học UNILEAD 2021 (DIES University Leadership and Management Training Programme UNILEAD 2021)

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trường Đại học Oldenburg, Đức phối hợp tổ chức Chương trình bồi dưỡng về Lãnh đạo và Quản lý Đại học UNILEAD 2021 (DIES University Leadership and Management Training Programme UNILEAD 2021).

Mục tiêu của chương trình là bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các cán bộ quản lý giáo dục trẻ tại các trường đại học. Các chủ đề chính của chương trình là Quản lý Dự án, Quản lý Chiến lược & Lãnh đạo Học thuật, Quản lý Nguồn nhân lực.

Chương trình gồm các giai đoạn diễn ra tại thành phố Oldenburg (Đức) và học tập trực tuyến.

Một số thông tin về chương trình như sau:

1. Kinh phí

Được tài trợ các chi phí bao gồm:

  • Chi phí khóa học UNILEAD khoảng 5.500 €
  • Chi phí đi lại: Các chuyến bay đến và đi từ Đức (hạng Phổ thông) và di chuyển đến và đi từ Oldenburg
  • Ăn ở (bao gồm ăn sáng) và một số bữa ăn chung trong hai giai đoạn ở Đức
  • Bảo hiểm y tế khẩn cấp

Lưu ý: Các trường đại học cử người tham gia dự kiến ​​sẽ đóng góp vào chi phí khóa học bằng cách trả phí một lần 300 €. Người tham gia tự chi trả các khoản phí về di chuyển tại Việt Nam, chi phí visa và các khoản công tác phí (nếu có).

2. Một số điều kiện cơ bản

- Là cán bộ quản lý của các phòng ban của trường đại học, có thời gian giữ chức vụ quản lý không quá 4 năm

- Độ tuổi từ 30 đến 40

- Trình độ từ Thạc sĩ trở lên

- Trình độ tiếng Anh thông thạo, …

3. Quy trình đăng ký

Nộp Đơn đăng ký trực tuyến tại trang web của UNILEAD tại đường link: https://go-dl.uni-oldenburg.de/unilead/

4. Hạn chót

Ngày 13 tháng 10 năm 2020, 09:00 Sáng (Central European Summer Time).

5. Hồ sơ đăng ký: tham khảo tại đây.

6. Thời gian tổ chức chương trình: tham khảo tại đây

7. Thông tin liên hệ

Bà Christine Vajna, Đại học Oldenburg

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: https://uol.de/en/unilead