Menu

Cuộc thi Viết luận “2020 ASEAN-Korea Academic Essay Contest” - Cơ Hội Nhận KRW 2,000,000 (Miễn Phí Tham Dự)

1) Chủ đề bài luận

“ASEAN-Korea Digital Partnership in the Post-COVID-19 Era

Under the pandemic, physical or social distancing has been actively promoted to counter the spread of the disease. This has in turn accelerated rapid digitalization in every aspect of daily lives, and cooperation in digital field has become more important than ever. ASEAN and Korea have been partnering in many areas in the digital sphere including e-commerce, e-learning, IT startup and social media. How can ASEAN and Korea strengthen their digital partnership in the post-COVID-19 era? What are the areas of ASEAN-Korea digital cooperation to be eyed on?”

2) Giải thưởng

Số lượng giải thưởng: 05 (Có thể chọn ít hơn 5 nhóm tùy thuộc vào chất lượng bài dự thi)

 • Giải Nhất (1 nhóm): 2.000.000 KRW
 • Giải Nhì (2 nhóm): 1.000.000 KRW
 • Giải Ba (2 nhóm): 500.000 KRW
 • Các nhóm được chọn sẽ được mời tham gia hội thảo trên web để trình bày các bài luận của nhóm
 • Các bài luận đạt giải sẽ được xem xét để công bố

3) Điều kiện tham dự

Là sinh viên đại học hoặc học viên cao học tại các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc.

 • Bài nộp có xác nhận của cố vấn học tập;
 • Ứng viên có thể nộp bài theo nhóm gồm tối đa 2 cá nhân

*Đối với bài dự thi theo nhóm, tất cả các thành viên phải đủ điều kiện tham gia Cuộc thi.

4) Ngôn ngữ

- Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn;

- Abstract: viết bằng tiếng Anh đối với cả bài luận tiếng Anh và tiếng Hàn.

5) Mốc thời gian

 • Hạn nộp bài: 8/11/2020 (Giờ chuẩn Hàn Quốc)
 • Thông báo kết quả: 10/12/2020

6) Hồ sơ đăng ký

  a. Bài luận

  b. Abstract

  c. Đơn đăng ký (của ứng viên), tải tại đây.

  d. Thư giới thiệu (của cố vấn), tải tại đây.

7) Định dạng bài dự thi: xem chi tiết tại trang chính thức của cuộc thi.

8) Cách thức nộp bài

 • Nộp hồ sơ online tại địa chỉ: http://bit.do/2020akessay
 • Các tài liệu tham khảo phải được trích dẫn chính xác. Về chính sách đạo văn, tham khảo trang plagiarism.org.
 • Chỉ những bài luận gốc và chưa xuất bản mới được xem xét đánh giá. 

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc tham khảo thông tin tại trang chính thức của cuộc thi: Official Website.