Menu

Học bổng Elite năm học 2021-2022 dành cho giảng viên

Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Cao Hùng (NKNU), Đài Loan chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về chương trình Học bổng Elite năm học 2021-2022. Học bổng Elite là chương trình của Bộ Giáo dục Đài Loan dành cho giảng viên có nguyện vọng theo học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Đài Loan (ưu tiên Tiến sĩ).

Thông tin về chương trình học bổng:

1. Thông tin chung

- Chương trình học bổng được quản lý theo Kế hoạch Hành động của Chương trình Học bổng Elite thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan.

- Học bổng Elite cấp tối đa NT$25,000/ 01 tháng cho 01 người nhận. Chi phí này dành cho học phí và phí hoạt động, hướng dẫn luận án, bảo hiểm, chỗ ở và sinh hoạt phí.

- Thời gian tối đa của Chương trình là: ba (3) năm dành cho các chương trình đào tạo tiến sĩ, hai (2) năm dành cho các chương trình đào tạo thạc sĩ.

2. Điều kiện đăng ký

- Đang là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

* Các trường hợp KHÔNG hơp lệ

- Có quốc tịch Đài Loan.

- Đã đăng ký nhập học tại Trường NKNU.

- Đã học tập tại Đài Loan để lấy bằng ở trình độ tương đương.

- Đang là sinh viên trao đổi hoặc sinh viên lấy bằng kép theo chương trình thuộc thỏa thuận giữa NKNU và đối tác.

- Đã nhận trợ cấp của học bổng này trong thời gian hơn 3 năm.

- Đã nhận bất kì hỗ trợ tài chính hoặc học bổng của Đài Loan.

3. Hồ sơ đăng ký

- Giấy xác nhận đang là giảng viên của Trường (do Phòng Tổ chức – Hành chính cấp và được dịch sang tiếng Anh);

- Thư giới thiệu (tiếng Anh);

- Đơn đăng ký học bổng (Tải tại đây).

4. Cách thức nộp hồ sơ

- Quý thầy cô gửi hồ sơ đăng ký với định dạng PDF cho mỗi tài liệu về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

5. Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 08/11/2020.

6. Phòng Hợp tác Quốc tế chịu trách nhiệm gửi các hồ sơ đề cử ứng viên đến Trường NKNU. Ứng viên được chấp thuận học bổng sẽ được Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo khi có kết quả từ Trường NKNU.

Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ CV. Vũ Xuân Minh, số điện thoại 028.38391080, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..