Menu

Học bổng Chương trình Thạc sỹ - Đại học Haifa, Israel

Trường Đại học Haifa là trường lớn thứ ba ở Israel. Năm 2018, Trường được xếp hạng 27 Châu Á và là 1 trong 5 trường đại học của Israel lọt vào top 200 trường đại học tốt nhất châu Á.

Ngày 11/11/2020, Trường Đại học Haifa chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các chương trình thạc sĩ quốc tế; trong đó có các chương trình được cấp học bổng.

Một số thông tin về các chương trình thạc sĩ quốc tế như sau:

1. Chương trình quốc tế của Trường: 18 chương trình gồm:

   Khoa học Địa chất Biển, Sinh học biển, Đức và Châu Âu hiện đại, Holocaust, Israel, Do Thái, Phát triển trẻ em, Ngoại giao, Lãnh đạo và Quản lý Y tế Toàn cầu, An ninh Quốc gia, Nền văn minh hàng hải, Quản lý Hòa bình và Xung đột, Khảo cổ học, Chính sách và Quản lý công, Thống kê, Quan hệ quốc tế (Bằng kép với Đại học Warsaw), MBA quốc tế.

2. Chi tiết chương trình học và mức học bổng hỗ trợ của từng chương trình: tải tại đây.

3. Hạn đăng ký online: 15/12/2020

4. Đường link đăng ký: https://internationalreg.haifa.ac.il/

Để biết thêm chi tiết về chương trình trên, xin vui lòng liên hệ:

   Liu Xuejing, Coordinator

   Shanghai Haifa International Research Center

   University of Haifa China Office

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Tel: +86 19916933302

   Add: 3663 N. Zhongshan Rd., Shanghai 200062

   Website: http://overseas.haifa.ac.il/