Menu

Các khóa học Thạc sĩ tại Ý - Study In Italy 2020

Uni Italia đã tổ chức sự kiện du học Ý Study In Italy 2020 vào ngày 6-7-8/11.

Uni Italia gửi thông tin chi tiết các khóa học thạc sĩ của các trường đại học Ý đã tham gia hội thảo.

Tải thông tin các khóa học tại đây.