Menu

Thông báo về việc dự xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2021

Ngày 04/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công văn thông báo về việc dự xét tuyển đào tạo cử nhân tiếng Hán, thạc sĩ tại Trung Quốc. 

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng kính chuyển thông tin về chương trình trên, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, chế độ học bổng (10 chỉ tiêu)

- 05 chỉ tiêu học bổng toàn phần đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán tại Trung Quốc, trong đó: 03 chỉ tiêu học tại Đại học Bắc Kinh và 02 chỉ tiêu học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

- 05 chỉ tiêu học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa (học viên tùy chọn chuyên ngành). Ngoài các chuyên ngành học bằng tiếng Trung, Trường có một số chuyên ngành học bằng tiếng Anh, cán bộ dự tuyển có thể tham khảo tại website: http://gradamission.tsinghua.edu.cn (Đối với hình thức học bổng này, Đại học Thanh Hoa hỗ trợ học phí, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hỗ trợ học viên chi phí ăn, ở, đi lại, bảo hiểm y tế… theo quy định).

2. Đối tượng cán bộ dự xét tuyển: Công chức, viên chức.

3. Điều kiện dự xét tuyển

- Thời gian công tác: (1) Đối với công chức: Đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; (2) Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có).

- Chưa đăng ký chương trình học bổng đi đào tạo ở nước ngoài nào trong năm 2021.

- Có cam kết tham gia đào tạo, hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cũ. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ tại cơ quan cũ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành (Phụ lục 2).

- Tuổi đời: không quá 35 tuổi đối với khóa đào tạo trình độ thạc sĩ và không quá 30 tuổi đối với khóa đào tạo trình độ cử nhân.

- Riêng đối với 05 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa: (1) Cán bộ dự xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp cử nhân; (2) Yêu cầu cán bộ dự tuyển phải có chứng chỉ HSK (chứng chỉ tiếng Trung Quốc) cấp 5; (3) Cán bộ dự tuyển phải có trình độ GMAT/GRE, TOEFL hoặc IELTS (còn hiệu lực) đối với các chuyên ngành học bằng tiếng Anh  (Cán bộ dự tuyển tham khảo tại  website: http://gradamission.tsinghua.edu.cn và http://join-tsinghua.edu.cn).

4. Thời gian đào tạo: dự kiến bắt đầu trong quý III năm 2021 (thời gian cụ thể do cơ sở đào tạo quyết định).

5. Hình thức đào tạo: Trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, cán bộ trúng tuyển có thể tham gia học trực tuyến (online)hoặc học trực tiếp tại Trường (tùy vào tình hình thực tế).

6. Hồ sơ cán bộ dự xét tuyển: Mỗi cán bộ dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ (yêu cầu mỗi bộ hồ sơ có các văn bản như Phụ lục 1). 

- Gửi hồ sơ về Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng A111, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, gặp CV. Vũ Xuân Minh;

- Gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

7. Hạn chót nộp hồ sơ: 28/12/2020.

8. Phụ lục: tải tại đây.

Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ CV. Vũ Xuân Minh, số điện thoại: 028.38391080 hoặc 0979708265, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*Lưu ý: Quý thầy, cô/ sinh viên sau khi có kết quả  trúng tuyển học bổng, vui lòng gửi thông báo về Phòng Hợp tác Quốc tế, địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ĐT: 028.38391080 hoặc liên hệ CV. Vũ Xuân Minh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..