Menu

Học bổng China-AUN Scholarship 2021

Học bổng China-AUN Scholarship 2021 (Học bổng Chính phủ Trung Quốc – Chương trình AUN)

Chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc-AUN là học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quản lý nhằm tài trợ cho sinh viên, giáo viên và học giả từ các quốc gia ASEAN đến học tập tại Trung Quốc và nâng cao trao đổi học thuật và hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các thành viên ASEAN.

Thông tin chung về học bổng:

- Số lượng học bổng: 30

- Học bổng toàn phần bao gồm học phí, chi phí ăn ở, trợ cấp hàng tháng và bảo hiểm y tế

- Học bổng này hỗ trợ học viên sau đại học và nghiên cứu sinh cho cả chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Trung tại Trung Quốc. (Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ)

- Hạn chót nộp hồ sơ: 31 tháng 1 năm 2021

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo đường kink:

http://www.aunsec.org/scholarships12.php

 

*Lưu ý: Quý thầy, cô/ sinh viên sau khi có kết quả  trúng tuyển học bổng, vui lòng gửi thông báo về Phòng Hợp tác Quốc tế, địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ĐT: 028.38391080 hoặc liên hệ CV. Vũ Xuân Minh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..