Menu

Chương trình Postdoc-NeT-AI thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Trung tâm Thông tin DAAD Tp. Hồ Chí Minh chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về Chương trình Postdoc-NeT-AI thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thông tin về chương trình trên như sau:

1) Postdoc-NeT-AI là chương trình mang đến cơ hội tham gia vào một chương trình ảo chuyên sâu, theo đó kết nối với các nhà nghiên cứu hàng đầu của Đức. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ chuyến thăm tới Đức kéo dài một tuần ngay khi tình hình COVID-19 cho phép.

2) Chương trình tài trợ kinh phí:

  • tham gia vào một chương trình ảo và sắp xếp các cuộc họp trực tiếp;
  • tham gia vào các buổi thông tin đa dạng và các hoạt động khác trước chuyến tham quan ảo;
  • hỗ trợ tài chính và tổ chức cho một chuyến thăm của cá nhân tới các tổ chức có liên quan ở Đức.

3) Hạn chót đăng ký: 08/3/2021 

4) Thông tin chi tiết tại trang: https://www.daad.de/en/the-daad/postdocnet/details-and-application/

5) Các thắc mắc, vui lòng liên hệ: Mr Luca Wettlaufer hoặc Christian Schäfer, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Đính kèm: Thông tin chương trình.