Menu

Khóa học Girls in Language Education của Hội đồng Anh

Hội đồng Anh chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về cơ hội học tập dành cho các giáo viên thuộc chuỗi các khóa học: Girls in Language Education.

Thông tin về chương trình trên như sau:

1. Giới thiệu: Đây là khóa học tự học trực tuyến, miễn phí, có chứng chỉ cuối khóa của Hội đồng Anh. Mặc dù được thiết kế dành cho các giáo viên dạy ngoại ngữ, nhưng nội dung khóa học phù hợp và có khả năng áp dụng rộng rãi đối với cả các giáo viên bộ môn.

2. Nội dung:

Khóa học gồm 3 module sau:
- Module 1: Gender representation in teaching materials
- Module 2: Understanding Gender Equality in Teaching Practice
- Module 3: Working with Gender Equality in Education

3. Thời gian:  8 tháng 3 năm 2021.  

4. Đường link đăng kýhttps://language4resilience.english.britishcouncil.org/Login/Login.aspx

5. Thông tin liên hệ:

   Bà Lê Nga, Hội đồng Anh

   - Điện thoại: +84 (0)24 3728 1920,  

   - EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..