Menu

Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2021 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Số lượng học bổng và trình độ đào tạo 
Tổng số có 30 học bổng, bao gồm 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các khối ngành: khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. 

1.2. Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: 03-04 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
- Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng).

1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ U-crai-na tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ U-crai-na;
Chính phủ Việt Nam cấp: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành.

2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển:

Xem chi tiết tại đường link: http://icd.edu.vn/372/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-ucraina-dien-hiep-dinh-nam-2021.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/1918

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ phải nộp trước ngày 13/3/2021

Để biết thêm thông tin chi tiết và tải các phụ lục, mẫu đơn U-crai-na, mẫu đơn tiếng Việt, vui lòng tham khảo đường link: http://icd.edu.vn/372/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-ucraina-dien-hiep-dinh-nam-2021.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/1918

 

*Lưu ý: Quý thầy, cô hoặc sinh viên sau khi có kết quả  trúng tuyển học bổng, vui lòng gửi thông tin về Phòng Hợp tác Quốc tế để Phòng tổng hợp thông tin; Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ĐT: 028.38391080 hoặc liên hệ CV. Vũ Xuân Minh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..