Menu

Các chương trình tài trợ năm 2021 của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về các chương trình tài trợ năm 2021.

1) Thông tin tóm lược về một số chương trình như sau:

* Cuộc thi dành cho cựu sinh viên năm 2021

- Hạn nộp hồ sơ: Giờ Việt Nam, ngày 1 tháng 4 năm 2021 (11:59 tối)

- Ngân sách Dự án: Lên đến $ 10.000

* Chương trình tài trợ dành cho Câu lạc bộ Công nghệ

- Hạn nộp hồ sơ: Giờ Việt Nam, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (11:59 tối)

- Ngân sách dự án: Lên đến 15.000 đô la

* Cơ hội tài trợ dành cho Chương trình Giảng dạy Tiếng Anh

- Hạn nộp hồ sơ: Giờ Việt Nam, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (11:59 tối)

- Ngân sách Dự án: Lên đến $ 10.000

2) Thông tin về tất cả các chương trình và các biểu mẫu, vui lòng tham khảo tại đường link: https://vn.usembassy.gov/embassy-consulate/ho-chi-minh-city/public-diplomacy-grant/

3) Các thắc mắc, vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..