Menu

TÌM KIẾM CÁC NGUỒN TÀI TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ HOA KỲ TẠI CHƯƠNG TRÌNH GRANTS.GOV

Chương trình Grants.gov là chương trình sáng kiến của Chính phủ điện tử hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Cục Quản lý và Ngân sách thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ.

Chương trình Grants.gov cung cấp trang thông tin điện tử chung cho các cơ quan liên bang của Chính phủ Hoa Kỳ để đăng tải thông tin các chương trình tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ.

Chương trình Grants.gov hỗ trợ cho những tổ chức, cá nhân có mong muốn xin tài trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ có thể tương tác từ xa với các cơ quan cấp liên bang nhanh hơn, dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Chương trình Grants.gov cũng có những lợi ích nhất định cho cộng đồng tìm kiếm nguồn lực tài trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ:

  • Giúp cộng đồng tài trợ tìm hiểu thêm về các cơ hội tài trợ.
  • Tạo điều kiện tương tác với Chính phủ Liên bang.
  • Đơn giản hóa quy trình đăng ký tài trợ để tiết kiệm chi phí, thời gian và bớt phức tạp cho người nộp đơn xin tài trợ.
  • Giúp việc nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội trợ cấp của liên bang trở nên dễ dàng hơn.
  • Xử lý đơn xin trợ cấp điện tử dễ dàng hơn.
  • Cung cấp nguồn thông tin tài trợ an toàn và đáng tin cậy để xin trợ cấp liên bang.

Để biết thêm chi tiết hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ, xin vui lòng vào link: https://www.grants.gov/web/grants/support/about-grants-gov.html