Menu

[AUF] Hội thảo về đào tạo kết hợp với doanh nghiệp 05/05/2021

Văn phòng AUF tại TP. HCM chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về hội thảo “Phát triển một mô hình đào tạo luân phiên (dual education) phù hợp với bối cảnh đại học châu Á-Thái Bình Dương”, do AUF phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP. HCM phối hợp tổ chức vào ngày 05/05/2021.

Mục tiêu hội thảo

  • Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm có một cái nhìn toàn diện về hiện trạng hoạt động hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp thông qua mô hình đào tạo luân phiên (dual education), có sự phối hợp xen kẽ chặt chẽ giữa các nội dung học tại trường và học tại doanh nghiệp trong suốt quá trình đào tạo;
  • Nhận diện những khó khăn, rào cản chủ yếu hiện nay ảnh hưởng đến khả năng và chất lượng triển khai mô hình đào tạo luân phiên trong các chương trình đào tạo đại học hiện hành;
  • Xác định các thách thức cần giải quyết để khuyến khích triển khai và nhân rộng mô hình đào tạo luân phiên theo những cách thức phù hợp và hiệu quả trong mạng lưới các trường thành viên AUF;
  • Xác định các lĩnh vực có tiềm năng phát triển nhanh chóng mô hình đào tạo luân phiên;
  • Xác định các đối tác kinh tế kĩ thuật hay các nhà tài trợ quốc tế lớn có khả năng hỗ trợ, hậu thuẫn xây dựng một dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

 Đối tượng

 Hội thảo dành cho các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu của các trường đại học và viện nghiên cứu thành viên AUF tại châu Á-Thái Bình Dương, cũng như mọi đối tác thuộc các doanh nghiệp hay các tổ chức kinh tế-xã hội có quan tâm đến việc cùng đóng góp phát triển một mô hình đào tạo luân phiên phù hợp với bối cảnh đại học châu Á-Thái Bình Dương.

 Sau hội thảo và tuỳ theo kết quả đạt được, AUF sẽ bảo lưu quyền mời đối tác và xây dựng một hồ sơ ứng tuyển cho một đợt gọi dự án quốc tế trong lĩnh vực này. 

Cách thức tổ chức hội thảo 

Thời gian diễn ra hội thảo: ngày 05/05/2021.

 Phương thức tổ chức: hỗn hợp cả tập trung (trực diện) lẫn từ xa (trực tuyến):

  • Với phương thức trực diện, người tham gia sẽ tập trung tại Cơ sở B của UEH, địa chỉ số 279 Nguyễn Tri Phương, Q. 10, TP. HCM.
  • Với phương thức trực tuyến, người tham gia sẽ kết nối từ xa qua ứng dụng Zoom.

 Ngôn ngữ chính của hội thảo là tiếng Pháp có phiên dịch song song sang tiếng Anh và ngược lại. Người tham gia nếu muốn phát biểu bằng tiếng mẹ đẻ mà không phải tiếng Anh hay tiếng Pháp thì cần phải chủ động bố trí người hỗ trợ ngôn ngữ cho riêng mình để phiên dịch ra tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

Thời hạn

Hạn chót đăng kí tham luận: 12/04/2021

Hạn chót đăng kí tham gia (không có tham luận): 19/04/2021

Gửi thư mời và chương trình chi tiết: từ 20 đến 30/04/2021

Cách thức đăng kí

 Mỗi người tham dự cần điền phiếu đăng kí trực tuyến tại: https://forms.office.com/r/kGptbYSTrQCó thể chọn giao diện ngôn ngữ tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Việt.

 Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tập tin:  Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.

 Thông tin liên hệ:

  • AUF: TS Nguyễn Tấn Đại, Trưởng đại diện VP AUF HCM, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0989064951;
  • UEH: TS Nguyễn Đức Trí, Viện trưởng Viện Du lịch, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..