Menu

Gia hạn nộp hồ sơ Học bổng Chính phủ Úc đến 31 tháng 5 năm 2021

 

Thông tin tuyệt vời cho tất cả các ứng viên Chương trình Học bổng Chính phủ Australia 

Thời hạn nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia đã được gia hạn đến ngày 31 tháng 5 năm 2021. Điều này tạo điều kiện cho tất cả các ứng viên có thêm thời gian để hoàn thiện và nộp hồ sơ.

Các ứng viên nhận học bổng sẽ được trải nghiệm một nền giáo dục chất lượng cao, uy tín tại một trong những trường đại học đẳng cấp thế giới của Australia. Để biết thêm thông tin về chương trình bao gồm cả cách thức nộp hồ sơ, mời bạn truy cập vào trang web: www.australiaawardsvietnam.org

Excellent news for all Australia Awards Scholarship applicants

The deadline to submit your Australia Awards Scholarship application has been extended to 31 May 2021!! This provides all interested applicants with additional time to perfect, finalise and submit your application.

Australia Awards Scholarships provide successful applicants with a prestigious, high-quality educational experience at one of Australia’s many world-class universities. Additional information on the Australia Awards Scholarships program, including how to apply, can be found here: www.australiaawardsvietnam.org.

 

Aus4Skills

Room 502, Building A, 14-16 Ham Long, Hoan Kiem District, Hanoi

Telephone: 02439393991

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: https://www.facebook.com/Aus4Skills/

Website: http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/