Menu

Triển lãm Trực tuyến Giáo dục Hoa Kỳ 2021 vào ngày 7/8/2021

Triển lãm Trực tuyến Giáo dục Hoa Kỳ 2021 diễn ra vào ngày 7/8/2021 từ 9:00-12:00

Triển lãm Trực Tuyến Giáo dục Hoa Kỳ EducationUSA 2021 do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức. Đại diện 45 trường đại học và cao đẳng đã được kiểm định của Hoa Kỳ sẽ trao đổi trực tuyến với các phụ huynh và học sinh quan tâm tới du học Hoa Kỳ về các chương trình và ngành học, yêu cầu đầu vào, quy trình tuyển sinh và các cơ hội học bổng. Tại triển lãm, bạn cũng có thể trao đổi trực tuyến với EducationUSA và dự buổi cung cấp thông tin của Lãnh sự về thị thực du học. Đăng ký tại đây. Danh sách trường tại triển lãm và thông tin tóm tắt về từng trường có tại đây (PDF-592KB).

Thông tin chi tiết tại: https://vn.usembassy.gov/vi/trien-lam-truc-tuyen-giao-duc-hoa-ky-educationusa-2021/