Menu

Chương trình Học bổng Elite năm 2021 dành cho giảng viên của Trường Đại học Quốc gia Bình Đông

Trường Đại học Quốc gia Bình Đông (NPTU), Đài Loan chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về chương trình Học bổng Elite năm 2021. Học bổng Elite là chương trình của Bộ Giáo dục Đài Loan dành cho giảng viên có nguyện vọng theo học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Đài Loan.

Thông tin về chương trình học bổng nêu trên như sau:

1. Thông tin chung

- Thời gian tối đa của chương trình: 3 năm dành cho các chương trình đào tạo tiến sĩ, 2 năm dành cho các chương trình đào tạo thạc sĩ. Học bổng được xem xét, đánh giá lại hàng năm.

- Học bổng Elite cấp 25.000 NTD mỗi tháng (300.000 NTD mỗi năm), không bao gồm miễn giảm học phí. Học viên phải đóng học phí và phí tín chỉ.

2. Chương trình đào tạo: tham khảo tài liệu “NPTU admission book” đính kèm.

3. Điều kiện đăng ký

- Đang là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

* Các trường hợp KHÔNG hơp lệ:

- Có quốc tịch Đài Loan.

- Đã đăng ký nhập học tại một trường ở Đài Loan.

- Đã học tập tại Đài Loan để lấy bằng ở trình độ tương đương.

- Đang là sinh viên trao đổi hoặc sinh viên lấy bằng kép theo chương trình thuộc thỏa thuận trao đổi giữa các trường.

- Đã nhận trợ cấp của học bổng này trong thời gian hơn 3 năm.

- Đã nhận bất kì hỗ trợ tài chính hoặc học bổng của Đài Loan.

4. Hồ sơ đăng ký

- Đơn đăng ký học bổng (đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch (tiếng Anh);

- Bằng cấp, chứng chỉ (tiếng Anh).

5. Cách thức nộp hồ sơ

- Gửi hồ sơ ứng tuyển đến Bà Sonia Lee theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- Gửi một bộ hồ sơ đến đến Phòng HTQT theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để Phòng quản lí thông tin hệ thống. Chủ đề email: “Hồ sơ ứng tuyển Học bổng Elite năm 2021- Trường Đại học Quốc gia Bình Đông”.

6. Thời hạn nộp hồ sơ: TRƯỚC ngày 31/10/2021.

7. Liên hệ

- Bà Sonia Lee, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- Bà Belinda Lin, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ CV. Vũ Xuân Minh, số điện thoại 0979708265, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Đính kèm:

- Đơn đăng ký học bổng: tại đây.

- Tài liệu “NPTU admission book”: tại đây.