Menu

Học bổng Elite năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Cao Hùng (NKNU)

Phòng Hợp tác Quốc tế tiếp nhận thông tin về chương trình Học bổng Elite năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Cao Hùng (NKNU), Đài Loan (Trung Quốc) theo diện tiến cử.

1. Thông tin chung

- Học bổng Elite là chương trình do Bộ Giáo dục Đài Loan xây dựng. Học bổng dành cho giảng viên có nguyện vọng theo học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) (ưu tiên Tiến sĩ).

- Mức học bổng: tối đa NT$25,000/ 01 tháng cho 01 người nhận.

- Thời gian tối đa của Chương trình là: ba (03) năm dành cho các chương trình đào tạo tiến sĩ, hai (02) năm dành cho các chương trình đào tạo thạc sĩ.

2. Điều kiện đăng ký

- Đang là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

* Các trường hợp KHÔNG hơp lệ

- Có quốc tịch Đài Loan.

- Đã đăng ký nhập học tại một trường Đài Loan.

- Đã học tập tại Đài Loan để lấy bằng ở trình độ tương đương.

- Đang là sinh viên trao đổi hoặc sinh viên lấy bằng kép theo chương trình thuộc thỏa thuận với đối tác.

- Đã nhận trợ cấp của học bổng này trong thời gian hơn 3 năm.

- Đã nhận bất kì hỗ trợ tài chính hoặc học bổng của Chính phủ Đài Loan.

3. Hồ sơ đăng ký

- Giấy xác nhận đang là giảng viên của Trường (do Phòng Tổ chức – Hành chính cấp và được dịch sang tiếng Anh);

- Thư giới thiệu (tiếng Anh);

- Đơn đăng ký học bổng (Tải tại đây).

4. Cách thức nộp hồ sơ

- Quý thầy cô gửi toàn bộ hồ sơ đăng ký với định dạng PDF cho mỗi tài liệu về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

5. Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 03/10/2022.

6. Phòng Hợp tác Quốc tế chịu trách nhiệm tham mưu để Ban Giám hiệu tuyển chọn ứng viên phù hợp với định hướng phát triển của Trường và gửi hồ sơ đề cử ứng viên đến Trường NKNU. Ứng viên được chấp thuận học bổng sẽ được Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo khi có kết quả từ Trường NKNU.

Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ CV. Vũ Xuân Minh, số điện thoại 028.38391080 hoặc 0979708265, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..