Menu

Thông báo tuyển ứng viên tham gia các dự án của Pháp năm 2018

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) hiện đang có chương trình tuyển dụng cho các dự án sau:

 

- Dự án áp dụng tiến trình chất lượng trong quản lí nghiên cứu khoa học

- Dự án nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ

- Dự án áp dụng tiến trình chất lượng trong đào tạo tiến sĩ

- Dự án đào tạo chuyên nghiệp hoá bậc cử nhân hoặc thạc sĩ thông qua tăng cường hợp tác với doanh nghiệp

 

Các ứng viên quan tâm vui lòng tải thông tin chi tiết tại đây.