Menu

WORKSHOP (ONLINE) GIỚI THIỆU HỌC BỔNG AEON 2022

WORKSHOP GIỚI THIỆU HỌC BỔNG AEON

Cơ hội cho các bạn Sinh Viên Năm Thứ 3 để nộp hồ sơ nhận học bổng 2 năm liên tục từ chương trình học bổng hàng năm của Quỹ AEON 1%. Học bổng dành cho Sinh viên Việt Nam nhằm hỗ trợ các bạn hoàn thành giấc mơ và thành công trên con đường học thuật!

Tham gia workshop, các bạn sẽ được:

  • Trao đổi các thông tin cần thiết và điều kiện tham gia dự tuyển học bổng;
  • Cách làm việc nhóm hiệu quả cùng Horenso;
  • hội & quyền lợi khi làm việc tại AEON.

- Thời gian: 09:00, thứ Sáu, 21/10/2022

- Hình thức: online qua Zoom

- Link: https://zoom.us/j/91063886173