Menu

Tuyển chọn bổ sung giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại Lào năm học 2019 - 2020

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển chọn bổ sung giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại Lào năm học 2019 – 2020. Thông tin về việc tuyển chọn bổ sung như sau:

   1. Chỉ tiêu tuyển chọn: 03 giáo viên (dạy tiếng Việt cho bậc tiểu học, trung học và đại học);

   2. Nhiệm kỳ công tác: từ tháng 9/2019 đến tháng 7/2020;

   3. Lương và các chế độ khác: Giáo viên đi giảng dạy tại Lào được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trả lương, bảo hiểm y tế, tiền vé máy bay một lần khứ hồi trong cả nhiệm kỳ công tác. Trong nhiệm kỳ công tác giáo viên được nghỉ tết, nghỉ hè, nghỉ lễ theo quy định của phía Lào.

   4. Hồ sơ dự tuyển: ứng viên gửi bằng đường bưu điện tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

   5. Thời hạn nhận hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến): trước ngày 30/6/2019.

    Hồ sơ dự tuyển không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn các thủ tục tiếp theo trong quá trình cử đi giảng dạy tại Lào.

Để biết thêm chi tiết và tải các mẫu phụ lục, xin vui lòng tham khảo đường link: http://icd.edu.vn/250/thong-bao-tuyen-chon-bo-sung-giao-vien-di-giang-day-tieng-viet-tai-lao-nam-hoc-2019--2020.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1139 .