Menu

Tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào và Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2019

*Tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào 

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2019 . Thông tin về chương trình học bổng như sau:

1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

Tổng số có 60 học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào (ưu tiên các chuyên ngành ngôn ngữ, văn hóa, chính trị, lịch sử, địa lý), gồm:

  • 40 học bổng đại học;
  • 05 học bổng thạc sĩ;
  • 15 học bổng đào tạo ngắn hạn tiếng Lào (01 năm hoặc 02 năm).

2. Thời gian đào tạo

  • Chương trình đại học: 05 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Lào tại CHDCND Lào đối với người chưa biết tiếng Lào);
  • Chương trình thạc sĩ: 03 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Lào tại CHDCND Lào đối với người chưa biết tiếng Lào);
  • Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào: 01 năm đối với người đã biết tiếng Lào cơ bản; 02 năm đối với người chưa biết tiếng Lào.

3. Chế độ học bổng

Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Lào cấp học bổng bao gồm phí đào tạo và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Lào đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh diện Hiệp định tại Lào.

4. Thời hạn nhận hồ sơ:

Đến ngày 31/7/2019 (tính theo ngày Cục Hợp tác quốc tế nhận được hồ sơ và thời gian hoàn thành đăng ký online).

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng tham khảo tại link sau: http://icd.edu.vn/250/tuyen-sinh-di-hoc-tai-chdcnd-lao-theo-dien-hoc-bong-hiep-dinh-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1145

 

*Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia 

 Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2019. Thông tin về chương trình học bổng như sau:

1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

Tổng số có 15 suất học bổng (đại học và sau đại học) và 20 suất học bổng học tiếng Khơ-me.

Ngành học bao gồm Ngôn ngữ và văn hóa Khơ-me và các ngành học khác tùy theo khả năng tiếp nhận của phía Căm-pu-chia.

2. Thời gian đào tạo

  • Chương trình đại học: 05 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Khơ-me tại Căm-pu-chia đối với người chưa biết tiếng Khơ-me);
  • Chương trình sau đại học: từ 03 đến 04 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Khơ-me tại Căm-pu-chia đối với người chưa biết tiếng Khơ-me);
  • Chương trình học tiếng Khơ-me: 02 năm.

3. Chế độ học bổng

Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Căm-pu-chia cấp học bổng bao gồm phí đào tạo, bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ   Căm-pu-chia đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh diện Hiệp định tại Căm-pu-chia. Vé máy bay lượt đi do lưu học sinh và cơ quan đề cử đi học tự thu xếp. Vé máy bay lượt về do Chính phủ Căm-pu-chia đài thọ hoặc lưu học sinh và cơ quan đề cử đi học tự thu xếp.

4. Thời hạn nhận hồ sơ:

Đến ngày 31/7/2019 (tính theo ngày Cục Hợp tác quốc tế nhận được hồ sơ và thời gian hoàn thành đăng ký online).

 Để biết thêm chi tiết xin vui lòng tham khảo tại link sau: http://icd.edu.vn/250/tuyen-sinh-di-hoc-tai-vuong-quoc-campuchia-dien-hiep-dinh-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1144