Menu

Chương trình học bổng sau đại học của DAAD tại Đức năm 2020

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD thông báo về chương trình học bổng sau đại học tại Đức năm 2020 với một số thông tin như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp có ít nhất hai năm kinh nghiệm chuyên môn.

2. Hạn nộp hồ sơ: tùy theo chương trình đăng ký, tải thông tin hạn nộp tại đây.

3. Thời gian cấp học bổng: 12 đến 36 tháng (tùy chương trình đăng ký học)

4. Chế độ học bổng:

  • Tùy thuộc vào trình độ học vấn, các khoản thanh toán hàng tháng là 850 euro cho sinh viên tốt nghiệp hoặc 1.200 euro cho các ứng cử viên tiến sĩ;
  • Thanh toán cho bảo hiểm sức khỏe, tai nạn và bảo hiểm trách nhiệm cá nhân;
  • Phụ cấp đi lại, nếu các chi phí này không được chi trả bởi nước sở tại hoặc một nguồn tài trợ khác.

Để biết thêm chi tiết về chương trình học bổng trên, vui lòng tải thông tin về chương trình tại đây hoặc tham khảo tại đường link: https://aseanop.com/fully-funded-graduate-scholarship-program-in-germany-2020/.