Menu

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri theo diện Hiệp định năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2020 như sau:

Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ (one-tier master - OTM: chương trình liên thông đại học - thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập chuyên ngành.

 Chỉ tiêu học bổng như sau:

+ 25 học bổng một chu kỳ;

+ 80 học bổng đại học;

+ 55 học bổng thạc sĩ;

+ 30 học bổng tiến sĩ;

+ 10 học bổng thực tập trình độ sau đại học.

Thời gian đào tạo

- Chương trình đại học: từ 02 năm đến 04 năm học

- Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 02 năm học

- Chương trình một chu kỳ: 05 năm đến 06 năm học

- Chương trình tiến sĩ: 04 năm

- Chương trình thực tập: 01 năm. 

Chế độ học bổng

Chính phủ Hung-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hung-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hung-ga-ri.

Hồ sơ dự tuyển hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định của phía Việt Nam và Hung-ga-ri, được nộp trong thời hạn quy định tại Thông báo tuyển sinh: đến hết ngày 15/01/2020 (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy)

 Để biết thêm chi tiết và tải các phụ lục, xin vui lòng tham khảo tại đường link: http://icd.edu.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-hunggari-theo-dien-hiep-dinh-nam-2020.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1208