Menu

Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2020-2021

Trong khuôn khổ chương trình học bổng France Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông báo đến các sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm:

  • Khoa học cơ bản
  • Đào tạo kỹ sư
  • Kinh tế và quản lý
  • Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :

  • Mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2
  • Ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian :

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ:

10 tháng 1 năm 2020

Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn:

Trong tháng 3 năm 2020

Thông báo kết quả:

Kể từ giữa tháng 4 năm 2020

Quy định của chương trình học bổng France Excellence và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ: www.ambafrance-vn.org

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo đường link: http://icd.edu.vn/250/chuong-trinh-hoc-bong-excellence-cua-dai-su-quan-phap-tai-viet-nam-nam-20202021.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/hoc-bong/CMS_Detail/1204