Menu

Giao lưu với Đoàn sinh viên thực tập tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Gwangju - Hàn Quốc

Phòng Hợp tác Quốc tế kính chuyển thông tin liên quan đến Chương trình tiếp đón và giao lưu với Đoàn sinh viên thực tập tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Gwangju - Hàn Quốc, Chào mừng 10 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa 2 trường như sau:

   1. Thời gian: 7g30, Thứ Năm, ngày 02 tháng 01 năm 2020

   2. Địa điểm: Phòng A.509

   3. Chương trình dự kiến: 

4. Vào cửa tự do

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng Hợp tác Quốc tế, số điện thoại 028.38352020 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..