Menu

Học bổng Tiến sĩ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) chuyển thông tin về Học bổng Tiến sĩ học tập tại Đức năm học 2021-2022.

- Chế độ học bổng: hỗ trợ 1.200 euro/ tháng, hỗ trợ đi lại và phụ cấp gia đình, khóa học tiếng Đức, ... trong 4 năm.

- Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký: 15/10/2020

Đề biết thêm thông tin và nộp hồ sơ đăng ký, vui lòng tham khảo tại trang: daad.de/go/en/stipa57135739

hoặc trang: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57135739

Các thắc mắc, xin liên hệ:

Mr. Berndt Tilp,

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc:

Mr. Bình,

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.