Menu

Học bổng "Giáo dục đại học cho nhân tài ASEAN (HEAT)” năm 2020

 

Hiệp hội Các trường đại học Hàn Quốc (Korean Council for University Education – KCUE) thông báo về học bổng mang tên "Giáo dục đại học cho nhân tài  ASEAN (HEAT)” năm 2020.

Học bổng HEAT được tài trợ bởi Quỹ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc nhằm hỗ trợ các giảng viên từ các quốc gia thành viên ASEAN đến Hàn Quốc học tập trình độ tiến sĩ.

Học bổng này cũng bao gồm các chương trình nhằm nâng cao chuyên môn và thúc đẩy trao đổi học thuật giữa Hàn Quốc và ASEAN.

- Số lượng học bổng toàn phần 3 năm học: 30 (3 người mỗi quốc gia).

- Chính sách: được cấp vé máy bay khứ hồi, trợ cấp hàng tháng, học phí, trợ cấp tái định cư và các chi phí liên quan khác.

- Danh sách 6 trường đại học được lựa chọn cung cấp các chương trình tiến sĩ:

1) Đại học Chung-Ang

2) Đại học Nữ sinh Ewha

3) Đại học Quốc gia Jeonbuk

4) Đại học Quốc gia Kangwon

5) Đại học Hàn Quốc

6) Đại học Kyung Hee

Để biết thêm thông tin chi tiết về Học bổng HEAT 2020, vui lòng tải tại đây, thông tin hướng dẫn tải tại đây

hoặc liên hệ:

   Bà Jung Eun Lee, Nghiên cứu viên

   Bộ phận Hợp tác Quốc tế, KCUE

   Phone: +82-2-6919-3955/ Fax: +82-2-6919-3910

   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Website: http://www.kcue.or.kr/index.htm