Tôi đang ở giai đoạn nào?

Tìm hiểu về lịch trình các ngày tập huấn.


Ghi chú: Cập nhật địa chỉ KS Central Palace - 39-39A Nguyễn Trung Trực (góc giao với Nguyễn Du)

Giai đoạn tự chuẩn bị cho cả khoá tập huấn.

Tìm hiểu xem bạn cần chuẩn bị những gì để có thể bắt đầu đợt tập huấn tốt nhất.

Giai đoạn 1: 5 ngày tập huấn trực tuyến.

Những nguồn tài nguyên phục vụ cho giai đoạn trực tuyến đầu tiên.

Giai đoạn 2: 3 ngày tập huấn trực tiếp.

Những nguồn tài nguyên phục vụ cho quá trình học tập trực tiếp, phân chia theo ngày.

Giai đoạn 3: 7 ngày tập huấn trực tuyến.

Các tài nguyên phục vụ cho 7 ngày học tập trực tuyến.