Giai đoạn chuẩn bị

Hãy chắc chắn là bạn đã sẵn sàng!


1. Địa chỉ thư điện tử

Bạn phải có một địa chỉ email đang hoạt động để nhận các thông báo từ ban tổ chức. Đăng ký THẬT CHÍNH XÁC địa chỉ email này với đơn vị cử bạn đi tập huấn.


2. Nhận email từ hệ thống tập huấn.

Kiểm tra hộp thư điện tử hàng ngày trước kỳ tập huấn trực tuyến để đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin về tài khoản học tập trực tuyến kịp thời.

3. Đăng nhập vào trang học tập trực tuyến

Đăng nhập vào trang https://taphuan.csdl.edu.vn/ để kiểm tra tài khoản đã nhận được.


4. Cập nhật thông tin cá nhân trên trang học tập trực tuyến

Cập nhật thông tin cá nhân trên trang học tập trực tuyến theo yêu cầu, CHÚ Ý: Chỉ thay đổi địa chỉ email khi thực sự cần thiết!

5. Kiểm tra các bài học trên trang học tập trực tuyến.

Hãy kiểm tra các bài học trên trang học tập trực tuyến, đảm bảo rằng bạn được phân phối 2 bài học: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ và BÀI HỌC CHUYÊN MÔN


6. Kết nối cộng đồng học tập

Nếu bạn gặp khó khăn trong các bước trên, vui lòng truy cập trang và nhóm Facebook của chương trình đào tạo để xem các thông tin liên quan.