Giai Đoạn 2: 3 Ngày Tập Huấn Trực Tiếp.

Những nguồn tài nguyên phục vụ cho quá trình học tập trực tiếp, phân chia theo ngày.

<<Mới>> Link khảo sát nhu cầu cho buổi 5.


heart

Ngày thứ 1, giai đoạn học trực tiếp

Quí thầy cô vui lòng xem các tài liệu hướng dẫn tại đây.

Support

Ngày thứ 2, giai đoạn học trực tiếp

Quí thầy cô vui lòng xem tài liệu hướng dẫn tại đây

quality

Ngày thứ 3, giai đoạn học trực tiếp

Quí thầy cô vui lòng xem tài liệu hướng dẫn tại đây