Đ/c Lâm Thanh Minh, Bí thư Đoàn trường đại diện đoàn viên, thanh niên của trường tặng tranh vẽ do sinh viên thực hiện chúc mừng PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn vừa được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng