TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm

Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025
DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 (Kèm theo Quyết định số 2695/QĐ-BGDĐT ngày 21/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT Họ và tên Chức vụ
1 TS. Nguyễn Viết Lộc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
2 PGS.TS. Dương Anh Đức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
3 PGS.TS. Trần Hoàng Ngân Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh
4 TS. Lê Hồng Sơn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh
5 ThS. Bùi Tá Hoàng Vũ Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh
6 ThS. Hà Hữu Thạch Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn
7 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng Bí thư Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng trường
8 ThS. Nguyễn Ngọc Trung Phó Hiệu trưởng, Thư ký Hội đồng trường
9 GS.TS. Huỳnh Văn Sơn Hiệu trưởng
10 ThS. Huỳnh Công Ba Chủ tịch Công đoàn Trường
11 PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu Trưởng phòng Đào tạo
12 TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc Phó Hiệu trưởng
13 ThS. Nguyễn Thị Yến Nam Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
14 GS.TSKH. Lê Văn Hoàng Giảng viên cao cấp khoa Vật lý
15 PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng Giảng viên cao cấp khoa Ngữ văn
16 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá Trưởng khoa Giáo dục Chính trị
17 TS. Dương Minh Thành Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học
18 TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng khoa Tiếng Anh
19 Nguyễn Khánh Tùng Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường