Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Hội nghị liên tịch đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt năm học 2018 - 2019

Thứ năm 04 Tháng 7 2019, 11:30

Hội nghị liên tịch đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt năm học 2018 - 2019

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Ban Thường vụ Đoàn Trường,

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường, Văn phòng Đoàn Thanh niên.