Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp giao ban

Thứ sáu 12 Tháng 7 2019, 14:00

Họp giao ban

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng chức năng.