Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Khai giảng khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II - Khóa 20

Thứ hai 15 Tháng 7 2019, 08:00

Khai giảng khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II - Khóa 20

Địa điểm 

Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 1

Thành phần tham dự 

Phòng Đào tạo,

Đại diện Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 1, học viên tham gia khóa học.