Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ quản lý 2019

Thứ ba 16 Tháng 7 2019, 14:00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ quản lý 2019

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy.