Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tổ chức Đại hội Hội Cựu Giáo chức Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhiệm kỳ II (2019 - 2024)

Thứ sáu 16 Tháng 8 2019, 08:00

Tổ chức Đại hội Hội Cựu Giáo chức Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhiệm kỳ II (2019 - 2024)

Địa điểm 

Hội trường B

Thành phần tham dự 

Ban Tổ chức, Thư mời.