Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tổ chức lễ tốt nghiệp hệ cử nhân ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

Thứ sáu 16 Tháng 8 2019, 08:00

Tổ chức lễ tốt nghiệp hệ cử nhân ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

BCN Khoa Ngữ văn, sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam Khóa 41.