Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ ngày 17/8/2019 đến ngày 18/8/2019

Thứ bảy 17 Tháng 8 2019, 06:00

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ ngày 17/8/2019 đến ngày 18/8/2019

Địa điểm 

Phòng máy và các phòng học tại lầu 8, lầu 9 nhà C

Thành phần tham dự 

Theo Quyết định số 2161/QĐ-ĐHSP ngày 08/8/2019.