Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tổ chức Kỳ thi tiếng Trung HSK đợt tháng 8/2019

Thứ bảy 17 Tháng 8 2019, 07:00

Tổ chức Kỳ thi tiếng Trung HSK đợt tháng 8/2019

Địa điểm 

Theo Kế hoạch số 236/KH-ĐHSP ngày 16/7/2019.