Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Thứ ba 27 Tháng 8 2019, 08:00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Địa điểm 

Phòng C207

Thành phần tham dự 

BCH Công đoàn Trường.