Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tập huấn “Kinh nghiệm viết và công bố bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế”

Thứ ba 27 Tháng 8 2019, 13:30

Tập huấn “Kinh nghiệm viết và công bố bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế”

Địa điểm 

Phòng B404, B405

Thành phần tham dự 

Theo Kế hoạch số 231/KH-ĐHSP ngày 10/7/2019.