Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tổ chức Lễ đón tân sinh viên Khoa Tiếng Pháp Khóa 45

Thứ tư 28 Tháng 8 2019, 12:30

Tổ chức Lễ đón tân sinh viên Khoa Tiếng Pháp Khóa 45

Địa điểm 

Phòng A509

Thành phần tham dự 

Khoa Tiếng Pháp và sinh viên Khóa 45.